Over the last 12 years,artist Mike Murray has drawn inspiration from objects and images of mass production; using everyday objects to create dramatic installations and sculptures and studies using paint and other media.

Using the 'free association' work of Sigmund Freud and Christopher Bollas, Mike's work examines our unconscious associations with objects in our everyday lives. 

A fine art lecturer in Swansea,South Wales, Mike is also an internationally exhibited artist, with his work shown in Venice, the South of France and New York, as well as across Wales.

Please click link to view CV> http://www.mikemurray.info/Mike Murray CV.pdf

 

Dros y 12 mlynedd diwethaf , mae'r artist Mike Murray wedi ei ysbrydoli gan wrthrychau a delweddau masgynhyrchiad; yn defnyddio pethau pob dydd i greu gosodiadau a cherfluniau dramatig a brasluniau mewn paent a chyfryngau eraill.

Gan wneud defnydd o waith Sigmund Freud a Christopher Bollas ar 'gydgysylltiad rhydd' , mae gwaith Mike yn ystyried y cydgysylltiad anymwybodol gyda gwrthrychau yn ein bywydau bob dydd.

Yn Ddarlithydd mewn Celf Gain yn Abertawe, De Cymru, mae Mike wedi arddangos ei waith yn rhyngwladol - yn Venice, De Ffrainc ac Efrog Newydd, yn ogystal ag ar draws Cymru.

Cliciwch ar y linc i weld ei fywgraffiad> http://www.mikemurray.info/Mike Murray CV.pdf